Welkom bij Dynamic Intelligence

Kennis is macht. Maar data is nog geen kennis. Data is pas kennis als het op correcte wijze is geregistreerd en uit verschillende bronnen is verzameld en bewerkt en vervolgens opgeslagen in een datawarehouse. Vanuit het datawarehouse kunt u analyses en rapporten samenstellen die resulteren in een verbetering in de besluitvorming en prestaties van uw organisatie. Dit is de kern van Business Intelligence. Intelligente ICT-hulpmiddelen ter ondersteuning en een resultaatgerichte organisatiecultuur en -strategie vormen hiervoor de grondslag.

Business Intelligence is niet per definitie weggelegd voor grote organisaties. Het biedt een oplossing voor iedere organisatie waar gestructureerde data een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van het bedrijfsproces. Hier biedt Business Intelligence een rendementsverbetering door data om te zetten in duidelijke informatie.

Samen met u, gaat Dynamic Intelligence graag op zoek naar het verbeteren van uw resultaten.

Business Intelligence

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Het doel van Business Intelligence is beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie, slimme analyses te maken, betere beslissingen te nemen én de juiste acties te ondernemen. Randvoorwaarde hiervoor is de juiste informatie beschikbaar maken voor de juiste mensen op het juiste moment.

MEER

Microsoft SharePoint

Verbeter productiviteit door samenwerking & delen van informatie

Microsoft Sharepoint is de tool voor het zoeken en delen van informatie en samenwerking binnen een Microsoft Office omgeving. Het werkt als een soort intranet. Sharepoint koppelt op slimme wijze Business Intelligence data en workflow capabilities met data uit uw Office omgeving.

MEER

Microsoft SQL Server

Probleemoplossend vermogen en voorspellende waarde

Het probleemoplossend vermogen van een database valt of staat bij de kwaliteit van data in combinatie met de kwaliteit van de databasestructuur. Dat betekent niet langer onoverzichtelijke decentrale Excel- en accessbestanden, maar 1 centraal eenmalig goed opgezette database als basis voor een gebruiksvriendelijk beheer en onderhoud van uw data.

MEER