Business Intelligence

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Het doel van Business Intelligence is beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie, slimme analyses te maken, betere beslissingen te nemen én de juiste acties te ondernemen. Randvoorwaarde hiervoor is de juiste informatie beschikbaar maken voor de juiste mensen op het juiste moment. Niet de het produceren van informatie ansich, maar de organisatie van de informatieproductie en het gebruik ervan vormen dus de sleutel tot een succesvolle Business Intelligence aanpak. Dit maakt het mogelijk voor uw medewerkers om de juiste beslissingen te nemen over zaken als:

- Procesoptimalisatie (Performance Management

- Klantgedrag (Customer Analytics/CRM)

- Externe (macro) omgeving (Competitive Intelligence

- Effectiviteit van marketing (Marketing Intelligence)

- Realtime monitoren van kritieke processen (Business Activity Monitoring)

- Optimalisatie van supply chain management

Dynamic Intelligence helpt u graag bij het in kaart brengen van uw informatiebehoefte en coördineert de informatieproductie en analyses.

Business Intelligence

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Het doel van Business Intelligence is beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie, slimme analyses te maken, betere beslissingen te nemen én de juiste acties te ondernemen. Randvoorwaarde hiervoor is de juiste informatie beschikbaar maken voor de juiste mensen op het juiste moment.

MEER

Microsoft SharePoint

Verbeter productiviteit door samenwerking & delen van informatie

Microsoft Sharepoint is de tool voor het zoeken en delen van informatie en samenwerking binnen een Microsoft Office omgeving. Het werkt als een soort intranet. Sharepoint koppelt op slimme wijze Business Intelligence data en workflow capabilities met data uit uw Office omgeving.

MEER

Microsoft SQL Server

Probleemoplossend vermogen en voorspellende waarde

Het probleemoplossend vermogen van een database valt of staat bij de kwaliteit van data in combinatie met de kwaliteit van de databasestructuur. Dat betekent niet langer onoverzichtelijke decentrale Excel- en accessbestanden, maar 1 centraal eenmalig goed opgezette database als basis voor een gebruiksvriendelijk beheer en onderhoud van uw data.

MEER