Microsoft SQL Server

Probleemoplossend vermogen en voorspellende waarde

Het probleemoplossend vermogen van een database valt of staat bij de kwaliteit van data in combinatie met de kwaliteit van de databasestructuur. Dat betekent niet langer onoverzichtelijke decentrale Excel- en accessbestanden, maar 1 centraal eenmalig goed opgezette database als basis voor een gebruiksvriendelijk beheer en onderhoud van uw data. Alleen dan biedt uw database de meerwaarde die u ervan mag verwachten: vergaande betrouwbare analyses die verbeterpotentieel bloot te leggen en maatwerk toekomstscenario’s. En dat is exact wat Microsoft SQL Server biedt. Het structureert data uit een breed scala van klein- en grootschalige databronnen. Middels krachtige data mining identificeert het trends, problemen en correlaties in data. Het identificeert oorzaak en gevolg en geeft tevens inzicht in toekomstige waarden. Maar, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het start met het in kaart brengen van alle beschikbare data, het ontwerp van de databasestructuur en het vormgeven van bruikbare analyses. Dynamic Intelligence helpt u hier graag bij.

 

  • Relationele Database Architectuur
  • Data Warehouse architectuur
  • SQL Server Integration Services (ETL Processen)
  • SQL Server Analysis Services
  • SQL Server Reporting Services
  • SQL Server Data Quality Services (vanaf SQL Server 2012)
  • SQL Server Master Data Management Services (vanaf SQL Server 2012)

Business Intelligence

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Het doel van Business Intelligence is beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie, slimme analyses te maken, betere beslissingen te nemen én de juiste acties te ondernemen. Randvoorwaarde hiervoor is de juiste informatie beschikbaar maken voor de juiste mensen op het juiste moment.

MEER

Microsoft SharePoint

Verbeter productiviteit door samenwerking & delen van informatie

Microsoft Sharepoint is de tool voor het zoeken en delen van informatie en samenwerking binnen een Microsoft Office omgeving. Het werkt als een soort intranet. Sharepoint koppelt op slimme wijze Business Intelligence data en workflow capabilities met data uit uw Office omgeving.

MEER

Microsoft SQL Server

Probleemoplossend vermogen en voorspellende waarde

Het probleemoplossend vermogen van een database valt of staat bij de kwaliteit van data in combinatie met de kwaliteit van de databasestructuur. Dat betekent niet langer onoverzichtelijke decentrale Excel- en accessbestanden, maar 1 centraal eenmalig goed opgezette database als basis voor een gebruiksvriendelijk beheer en onderhoud van uw data.

MEER