ONZE AANPAK

Dynamic Intelligence werkt zowel direct voor opdrachtgevers als indirect in onderaannemerschap.

Samenwerking en vertrouwen zijn het vertrekpunt om te komen tot het gewenste resultaat. Daarom kiest u bij Dynamic Intelligence voor het voordeel van “1 single point of contact”. Eén contactpersoon voor directie/MT tot aan de IT-afdeling die zowel de rol van Business Intelligence consultant als die van Microsoft specialist vervult. Vanaf het eerste oriënterende gesprek profiteert u van de ultieme combinatie van bedrijfskundige en technische kennis. Op die manier is de focus altijd op het optimale gewenste resultaat met behulp van de slimste technische oplossing. Met als resultaat geen IT-oplossing, maar juist een verbeterslag van business processen en rendement.

Doorgaans starten we met een Business Intelligence Quick Scan. Tijdens deze analyse, zullen we samen met u de kern van uw informatiebehoefte blootleggen en aantonen welke investeringen voordeel en winst opleveren en welke een verspilling van tijd, energie en geld zijn.  Vervolgens wordt dit verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Hierin komen onder meer aan bod wat de scope van het Business Intelligence traject wordt; de business case en bijbehorende KPI’s; of een business intelligence competence center (BICC) nodig is en wie daaraan deelneemt; welke business intelligence architectuur, tools en platforms nodig zijn en of er een data warehouse nodig is en hoe deze er dan uit zou moeten zien.

Voor meer informatie kunt u een keer kijken naar een publicatie van Passioned: Business Intelligence de intelligente organisatie.

Business Intelligence

Van informatieproductie naar informatiegebruik

Het doel van Business Intelligence is beter inzicht te krijgen in de prestaties van uw organisatie, slimme analyses te maken, betere beslissingen te nemen én de juiste acties te ondernemen. Randvoorwaarde hiervoor is de juiste informatie beschikbaar maken voor de juiste mensen op het juiste moment.

MEER

Microsoft SharePoint

Verbeter productiviteit door samenwerking & delen van informatie

Microsoft Sharepoint is de tool voor het zoeken en delen van informatie en samenwerking binnen een Microsoft Office omgeving. Het werkt als een soort intranet. Sharepoint koppelt op slimme wijze Business Intelligence data en workflow capabilities met data uit uw Office omgeving.

MEER

Microsoft SQL Server

Probleemoplossend vermogen en voorspellende waarde

Het probleemoplossend vermogen van een database valt of staat bij de kwaliteit van data in combinatie met de kwaliteit van de databasestructuur. Dat betekent niet langer onoverzichtelijke decentrale Excel- en accessbestanden, maar 1 centraal eenmalig goed opgezette database als basis voor een gebruiksvriendelijk beheer en onderhoud van uw data.

MEER